W ubiegłym roku liczne grono studentów „bezpieczeństwa wewnętrznego” z Uniwersytet WSB Merito Opole – wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa wzięło udział w dużych, nocnych manewrach poszukiwawczo-ratowniczych zorganizowanych przez nas na terenie Gminy Tarnów Opolski.

Tym razem z kolejnymi grupami osób studiujących na tym kierunku spotkaliśmy się w Opolu, rozmawiając o roli, jaką pełnią grupy poszukiwawczo-ratownicze w systemie bezpieczeństwa publicznego.
Zaprezentowaliśmy pracę sztabową GPR związaną z planowaniem i koordynacją prowadzonych działań, a także zadania realizowane przez ratowników pracujących w terenie.

Dziękujemy za duże zainteresowanie problematyką poszukiwania osób zaginionych i zapraszamy, tradycyjnie już końcem roku, na kolejne nasze manewry.