Działalność statutowa

Fundacja Opolskie Psy Ratownicze Opolsar działa w obszarach:

 • prowadzenia działań poszukiwawczo-
  ratowniczych na rzecz osób zaginionych, przy udziale certyfikowanych przez PSP psów ratowniczych,
 • usuwania skutków i pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof,
 • realizacji specjalistycznego wsparcia psychologicznego,
 • profilaktyki zaginięć,
 • propagowania wśród dzieci i młodzieży właściwych postaw w sytuacjach zagrożenia, humanitarnego traktowania zwierząt oraz bezpiecznego zachowania się w ich obecności,
 • działalności charytatywnej,
 • ochrony zwierząt,
 • promocji aktywności fizycznej z udziałem psów,
 • organizacji i prowadzenia szkoleń, seminariów oraz ćwiczeń dla ratowników, umożliwiających podnoszenie ich kompetencji i poprawiających koordynację działań w terenie,
 • prowadzenia edukacji prozwierzęcej, szkolenia psów, poradnictwa w zakresie kynologii,
 • promocji regionu Opolszczyzny oraz lokalnych społeczności,
 • wspierania lokalnych inicjatyw związanych z naszą statutową działalnością.