Nabór

Chcesz zostać ratownikiem Opolsaru?

Dołącz do nas!

 

Fundacja Opolskie Psy Ratownicze OPOLSAR ogłasza nabór wolontariuszy – kandydatów do Specjalistycznych Zespołów Poszukiwawczo-Ratowniczych OPOLSAR. Zapraszamy ratowników różnych specjalności, zarówno osoby z psami, jak i kandydatów bez psów.

Szukamy osób:

 

 • pełnoletnich (ukończone 18 lat);
 • z dobrą kondycją fizyczną i psychiczną;
 • otwartych na nowe wyzwania,
 • lubiących pracę w zespole;
 • chcących zdobyć unikalną wiedzę, doświadczenie i umiejętności;
 • chcących wolny czas poświęcić na ćwiczenia, szkolenia, treningi oraz akcje ratownicze;
 • nastawionych na pracę w godzinach nocnych, w różnych warunkach atmosferycznych i terenowych, w lesie, opuszczonych budynkach lub na gruzowiskach;
 • pasjonatów, dla których najważniejszą wartością jest ochrona życia ludzkiego.

Do wyboru są następujące funkcje:

 

 1. PRZEWODNIK PSA RATOWNICZEGO – osoba posiadająca psa, chętna do podjęcia szkolenia ratowniczego (maksymalnie 2-letniego, zdrowego i dobrej motoryce, przyjaznego ludziom, lubiącego się bawić, bez oznak lęku i agresji, najlepiej z grupy psów myśliwskich i pasterskich).
 2. NAWIGATOR – osoba lubiąca pracę w terenie z wykorzystaniem mapy, kompasu i odbiorników GPS, wchodząca w skład zespołu poszukiwawczego z psem ratowniczym lub zespołu bez psa, czyli tzw. szybkiej trójki.
 3. PLANISTA – osoba pracująca w sztabie akcji, lubiąca pracę z programami nawigacyjnymi i planistycznymi, bazami danych, mapami, planująca i koordynująca poprzez łączność radiową pracę zespołów poszukiwawczych w terenie.
 4. PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA – osoba udzielająca wsparcia psychologicznego rodzinom osób zaginionych, jak i osobom uczestniczącym w akcji ratowniczej.
 5. MEDYK – osoba posiadająca wykształcenie medyczne (ratownik medyczny, pielęgniarka, lekarz).

Treningi odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu w weekendy, na terenach leśnych oraz na gruzowiskach (dodatkowo przewodnicy psów ćwiczą na torach przeszkód w naszych ośrodkach szkolenia psów w Nakle i Gwoździcach, a także realizują indywidualne treningi kondycyjne). Kilka razy w roku bierzemy udział w całodniowych lub kilkudniowych szkoleniach teoretyczno – praktycznych z innymi grupami poszukiwawczo-ratowniczymi, Policją, PSP, OSP oraz GR PCK w ramach zawartych porozumień o współpracy oraz umów celowych zgodnych ze statutową działalnością Fundacji.

Aby uzyskać więcej informacji warto skontaktować się z nami mailowo:  opolsar@gmail.com  

Zapraszamy też do śledzenia naszej pracy oraz realizowanych akcji poszukiwawczo – ratowniczych na naszej stronie www.opolsar.pl oraz na portalu FB : www.facebook.com/OPOLSAR

RODO

Informujemy, iż Administratorem przekazywanych w Państwa zgłoszeniach danych osobowych jest Fundacja „Opolskie Psy Ratownicze OPOLSAR”, z siedzibą: 46-050 Nakło, ul. Strzelecka 62. W sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować pod adresem e-mail: opolsar@gmail.com.

Dane przekazane w Państwa zgłoszeniu będą przetwarzane w celu prowadzenia działań rekrutacyjnych oraz ewentualnego przygotowania, w oparciu o stosowne przepisy, umowy wolontariatu (art. 6.1.b. RODO). Dodatkowe dane przekazane przez Państwa dobrowolnie w dokumentach aplikacyjnych, czy też zgłoszeń przesłanych pocztą, mailem lub poprzez komunikatory internetowe, będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody do momentu jej wycofania (art. 6.1.a. RODO). Mają Państwo prawo do cofnięcia takiej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Państwa dane będziemy przetwarzać przez okres trwania procesu rekrutacyjnego, a następnie możemy je przechowywać przez okres 2 lat od zakończenia rekrutacji w celu udokumentowania prowadzonego procesu oraz w celach archiwalnych. W przypadku podjęcia współpracy w charakterze wolontariusza, dane będą przechowywane przez okres 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa wolontariatu uległa rozwiązaniu przez którąkolwiek ze stron.  

Przysługuje Państwu prawo do wglądu, poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 Nadto informujemy, iż pozyskane dane osobowe nie będą ujawniane podmiotom trzecim.