Zarząd stowarzyszenia OSP JRS Nakło

Dariusz FĄFARA

Dariusz FĄFARA

Prezes Zarządu OSP JRS NAKŁO

 

 • Emeryt – podpułkownik rezerwy;
 • Absolwent Uniwersytetu Opolskiego (nauki ścisłe – mechanika) oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Wrocławskim i Opolskim (informatyka, zarządzanie z aspektami prawa, psychologia);
 • Specjalista Komendanta Wojewódzkiego PSP w Opolu w dziedzinie ratownictwa technicznego (poszukiwanie osób);
 • Strażak – ratownik OSP;
 • Certyfikowany przez PSP przewodnik psa ratowniczego;
 • Certyfikowany instruktor pierwszej pomocy przedmedycznej (współpracuje z firmą AEDMAX.pl)
 • Członek istniejącego do 19 lutego 2020 roku Zespołu Poszukiwawczego Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu (przewodnik psa ratowniczego);
 • Prezes Fundacji Opolskie Psy Ratownicze OPOLSAR;
 • Certyfikowany interwent kryzysowy;
 • Pilot drona – licencja NSTS-06 
 • Uprawnienia zawodowe pilarza/drwala;
 • Zawodowy treser psów (uprawnienia MEN) i instruktor szkolenia psów ratowniczych OPOLSARU;
 • Behawiorysta zwierzęcy brytyjskiego COAPE (Centre of Applied Pet Ethology);
 • Współwłaściciel/instruktor szkolenia-behawiorysta w Ośrodku Szkolenia i Rehabilitacji Psów w Nakle k. Opola;
 • Członek ZKwP;
 • Ratownik KPP;
 • Ratownik Medycyny Pola Walki;
 • Ratownik WOPR;
 • Instruktor nauki jazdy;
 • Instruktor i sędzia strzelectwa sportowego i bojowego.

 

Piotr KOZIEŁ

Piotr KOZIEŁ

Wiceprezes, Naczelnik OSP JRS NAKŁO

 • Podoficer Wojska Polskiego, uczestnik misji zagranicznych;
 • Z wykształcenia pedagog – w specjalności pedagogika resocjalizacyjna z wychowaniem fizycznym oraz pedagogika pracy i zarządzanie bezpieczeństwem;
 • Ratownik KPP;
 • Ratownik Medycyny Pola Walki;
 • Ratownik K9 First Aid;
 • Strażak – ratownik OSP;
 • Młodszy Ratownik Grupy Ratownictwa PCK w Opolu;
 • Członek ZKwP;
 • Uczestnik wielu kursów doszkalających i seminariów z zakresu pomocy przedmedycznej, kynologii ratowniczej, tresury i behawioru psów.
Lesław SKUZA

Lesław SKUZA

Zastępca Naczelnika OSP JRS NAKŁO

 

 • Strażak – ratownik OSP;
 • Technik Utrzymania Ruchu;
 • Ratownik Medycyny Pola Walki;
 • Ratownik Chemiczny na wypadek uwolnienia amoniaku;
 • Uczestnik wielu kursów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ratownictwa przy pracach na wysokości;
 • Uczestnik szkoleń z zakresu ratownictwa na wypadek awarii i katastrof z substancjami powodującymi niebezpieczeństwo pożaru,wybuchu oraz zatrucia ludzi.
Katarzyna KOBIAŁKA

Katarzyna KOBIAŁKA

Sekretarz Zarządu OSP JRS NAKŁO

 

 • Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego (bezpieczeństwo wewnętrzne), Wyższej Szkoły Zarządzanie Ochroną Pracy w Katowicach (bezpieczeństwo wewnętrzne, kryminalistyka i kryminologia) i Centrum Edukacji Siódemka w K.-Koźlu (technik BHP);
 • Patent oficerski Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu;
 • Strażak – ratownik OSP;
 • Ratownik KPP;
 • Ratownik Medycyny Pola Walki;
 • Pilot drona w misjach poszukiwawczo-ratowniczych SAR;
 • Uczestniczka kursów strzeleckich;
 • Płetwonurek (Diver Level 2 – Autonomous Diver Standard).
Dawid ZOMBIK

Dawid ZOMBIK

Skarbnik Zarządu OSP JRS NAKŁO, Kwatermistrz

 

 • Prezes Stowarzyszenia NIEPOKORNI z Walidróg;
 • Członek rycerskiej kadry Polski,
 • Namiestnik Areny Niepokorni Walidrogi;
 • Uprawnienia zawodowe pilarza/drwala;
 • Strażak – ratownik OSP;
 • Specjalista z dziedziny wtryskarek i tworzyw sztucznych;
 • Miłośnik strzelectwa sportowego.