Kierownictwo

Piotr KOZIEŁ

Piotr KOZIEŁ

Dowódca Grupy

 

 

 • Podoficer Wojska Polskiego, uczestnik dwóch misji zagranicznych;
 • Z wykształcenia pedagog – w specjalności pedagogika resocjalizacyjna z wychowaniem fizycznym oraz pedagogika pracy i zarządzanie bezpieczeństwem;
 • Ratownik KPP;
 • Ratowmik Medycyny Pola Walki;
 • Ratownik K9 First Aid;
 • Młodszy Ratownik Grupy Ratownictwa PCK w Opolu;
 • Strażak-ratownik OSP;
 • Członek ZKwP;
 • Uczestnik wielu kursów doszkalających i seminariów z zakresu pomocy przedmedycznej, kynologii ratowniczej, tresury i behawioru psów.

 

Anna WŁODARCZYK

Anna WŁODARCZYK

Koordynator Sekcji Wsparcia Psychologicznego

 

 • Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego;
 • Psycholog ze specjalnością kliniczną, seksuolog kliniczny, psychoterapeuta i certyfikowanyinstruktor terapii uzależnień;
 • Biegły sądowy;
 • Ekspert Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w zakresie szeroko rozumianej pomocy psychologicznej;
 • Znany opolski społecznik, realizator wielu akcji społecznych, w tym prowadzonej od kilkunastu lat na terenie miasta i powiatu kluczborskiego kampanii profilaktycznej pt. „Stop Narkotykom! Stop dopalaczom!”. Za swoją społeczną działalność została uhonorowana tytułem „Człowiek Roku 2016 w plebiscycie NTO”;
 • Członek OSP, od 2006 roku związana z Państwową Strażą Pożarną jako Specjalista Wojewódzki ds. Ratownictwa;
 • Wykładowca na licznych szkoleniach z zakresu współpracy w grupie, tworzenia zespołów, kontaktów z osobami poszkodowanymi z uwzględnieniem profili osób zaginionych, debriefingu i defusingu);
 • Przewodnik dwóch psów przygotowywanych do pracy ratowniczej (z jednym zdała egzamin specjalności terenowej klasy 0);
 • Uczestnik specjalistycznego szkolenia przeznaczonego dla profilerów osób zaginionych.
Karol MOTAŁA

Karol MOTAŁA

Koordynator Sekcji Ratowniczej

 

 • Specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego;
 • Logistyk;
 • Licencjonowany operator/instruktor bezzałogowych statków powietrznych (UAVO BVLOS MR<25 kg);
 • Z wykształcenia ratownik medyczny, od 2006 r. zawodowo związany z ratownictwem jako pracownik: Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, zespołów wyjazdowych Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz Dyspozytorni Medycznej we Wrocławiu;
 • Właściciel firmy szkoleniowej z zakresu pierwszej pomocy „Medycyna Ratunkowa Arteria” oraz firmy „Drony Leszno” świadczącej usługi z powietrza za pomocą bezzałogowych statków powietrznych .

WAKAT. Pracą sekcji kieruje bezpośrednio Prezes Fundacji OPOLSAR

Koordynator Sekcji Poszukiwawczej

WAKAT. Pracą sekcji kieruje bezpośrednio Dowódca SZP-R OPOLSAR

Koordynator Sekcji Logistycznej