Działalność statutowa OSP JRS Nakło

 Ochotnicza Straż Pożarna
Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego w Nakle
działa w obszarach:

 • prowadzenia działań poszukiwawczo-
  ratowniczych na rzecz osób zaginionych na terenach otwartych,
 • poszukiwania osób zasypanych pod gruzami w wyniku katastrof naturalnych i budowlanych,
 • ratownictwem techniczym na gruzowskach,
 • szkolenia i wykorzystywania do poszukiwań terenowych i gruzowiskowych certyfikowanych przez PSP psów ratowniczych,
 • szkolenia i wykorzystywania do poszukiwań terenowych psów tropiących (maintrailingowych),
 • profesjonalną wycinką drzew zagrażających ludziom i budynkom,
 • usuwaniem wiatrołomów,
 • ratownictwa medycznego,
 • szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i przedweterynaryjnej,
 • działań związanych z szeroko rozumianymi sytuacjami kryzysowymi (pandemia,  pomoc uchodźcom, obrona cywilna),
 • profilaktyki zaginięć,
 • propagowania wśród dzieci i młodzieży właściwych postaw nastawionych na bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi,
 • organizacji i prowadzenia szkoleń, seminariów oraz ćwiczeń dla ratowników, umożliwiających podnoszenie ich kompetencji i poprawiających koordynację działań w terenie,
 • wspierania lokalnych inicjatyw związanych z naszą statutową działalnością.