Fundusze krajowe

2022 rok

Zadanie publiczne finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego. 

Realizowany ProjektWzmocnienie  infrastruktury ratowniczej OPOLSARU poprzez przystosowanie  Fiata Ducato do pełnienia funkcji „Mobilnego Zespołu Wsparcia Działań Poszukiwawczo-Ratowniczych”.

W okresie 15.05. – 30.09.2022 r. Fundacja Opolskie Psy Ratownicze OPOLSAR zs. w Nakle realizowała zadanie publiczne (finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego), mające na celu wzmocnienie dotychczasowej infrastruktury ratowniczej poprzez przystosowanie posiadanego Fiata Ducato do pełnienia funkcji „Mobilnego Zespołu Wsparcia Działań Poszukiwawczo-Ratowniczych”, czyli miejsca służącego planowaniu i koordynacji działań ratowniczych prowadzonych w każdych warunkach terenowo – pogodowych.

W ramach otrzymanych środków (koszt dofinansowania zadania wyniósł 10.000 PLN) całkowicie przeorganizowano wnętrze pojazdu, zabudowując część sztabową w dwa niezależne stanowiska planistyczno-dowódcze wyposażone w pełną sieć komputerową, systemy niezależnej łączności radiowej i internetowej, a także w inne systemy wspomagające obsługę sztabu.

Efektem zrealizowanych działań jest zwiększenie efektywności realizowanych przez Fundację zadań, nie tylko w zakresie udziału jej ratowników w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych, ale i w ramach szerokiej działalności ćwiczeniowo – szkoleniowej, zapewnianiem bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w zabezpieczanych imprezach masowych i zawodach sportowych, czy też wspieraniem organów państwa i/lub lokalnych samorządów w ramach działań związanych z sytuacją kryzysową.

W ramach realizowanego zadania, w całości zrealizowano działania wskazane w umowie, realizując wraz ze specjalistyczną firmą BEMET z Lasowic Wielkich, następujące prace w przestrzeni sztabowej:

 

  • wymiana starej instalacji elektrycznej na nową, dostosowaną do znacznie większego obciążenia elektrycznego (radia, monitory, komputery, drukarka, router, ładowarki akumulatorów, dodatkowe punkty świetlne) obejmująca dodatkowo montaż skrzynki bezpiecznikowej 230V z modułem zasilania sprzętów z akumulatora wraz z systemem jego doładowywania z mobilnego generatora prądu poprzez zamontowane na zewnątrz gniazdo przyłączeniowe typu CEE;
  • wykonanie niezależnej instalacji obejmującej dodatkowe punkty prądowe dedykowane zasilaniu odbiorników znajdujących się na zewnątrz pojazdu, w tym przyłączy dodatkowych lamp zewnętrznych, listwy zespolonej z tylnymi lampami błyskowymi oraz modulatorem i głośnikiem zewnętrznym stanowiącym niezbędne wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego;
  • modernizacja, wraz ze zmianą miejsca montażu, istniejącej instalacji ogrzewania postojowego, której celem było znaczne poprawienie komfortu cieplnego przestrzeni sztabowej;
  • wymiana podłogi, obić ścian oraz podsufitki z nowymi oprawami lamp LED;
  • usunięcie ściany grodziowej (kraty) między częścią sztabową a pasażerską celem zwiększenia części sztabowej i tym samym poprawę komfortu pracy planistów;
  • montaż kanałów kablowych wraz z poprowadzeniem w ich wnętrzu wiązek okablowania z gniazdami stabilizowanego prądu 12V i 230V, kabli HDMI łączących komputery planistyczne z zewnętrznymi monitorami i drukarką, a także dodatkowego okablowania antenowego łączącego 3 radiostacje Motorola i router internetowy z zewnętrznymi antenami (umożliwiający obsługę specjalistycznych programów planistycznych korzystających z zewnętrznych serwerów danych) poprzez hermetyczne przyłącza kablowe umożliwiające podłączanie anten bez konieczności otwierania okien lub drzwi;
  • montaż wieszaków pod 2 dodatkowe monitory sztabowe (służące do prezentacji danych z programów planistycznych BASECAMP i SIRON) oraz specjalnego ramienia pod montaż monitora zewnętrznego, dzięki któremu planiści uzyskają możliwość prezentacji – dla ratowników znajdujących się na zewnątrz pojazdu – terenu prowadzonych działań ratowniczych i/lub obrazu z kamer umieszczonych na dronach (dodatkowy monitor może zostać również sparowany ze specjalistycznymi fantomami będącymi na wyposażeniu Fundacji, służąc do prezentacji poprawności wykonywania  czynności resuscytacyjnych  w ramach szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy);
  • montaż mebli stanowiących wyposażenie sztabu, w tym: stołu, półek pod 3 radiostacje i router, szafek z szufladami na podręczny sprzęt ratowniczy (m.in. ręczne radiostacje i odbiorniki GPS, wyposażenie psów ratowniczych, apteczki), wieszaków/miejsc transportowych na krzesła, generator prądu, składany maszt antenowy z antenami i przewodami, a także dodatkowego siedziska dla osoby kierującej działaniami ratowniczymi;
  • ostateczny montaż sprzętów planistycznych (monitorów, komputerów, drukarki, radiostacji wraz z systemem łatwego programowania częstotliwości radiowych, ładowarek akumulatorowych) oraz innego wyposażenia sztabowego;
  • wykonanie oklejenia zewnętrznego pojazdu specjalistyczną folią odblaskową zwiększającą jego bezpieczeństwo bierne wraz z naniesieniem informacji o finansowaniu projektu z NIW-CRSO w ramach FWOPP, zgodnie z otrzymanymi wytycznymi (informację naniesionona zewnętrznej i wewnętrznej stronie drzwi). 

Nadto wykonano dodatkowe, niezwiązane z projektem prace, które sfinansowano ze środków własnych Fundacji. Poza koniecznymi naprawami blacharsko-lakierniczymi poszycia podłogi i dachu (ujawnionymi podczas demontażu starego wyposażenia), również działania związane z decyzją o zwiększeniu długości części sztabowej kosztem pasażerskiej przełożyły się na konieczność przeprowadzenia dodatkowej modernizacji samego przedziału pasażerskiego, które to prace wykonano dopiero po skończeniu realizacji zadań objętych przedmiotowym Zadaniem. Obecnie wszystkie prace przy samochodzie zostały już zakończone a pojazd przekazany do użytkowania ratownikom sekcji poszukiwawczej OPOLSARU. Pojazd został już parokrotnie wykorzystany podczas szkoleń gruzowiskowych i terenowych realizowanych wspólnie z druhami – współdziałającej z Fundacją OPOLSAR – OSP Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego w Nakle (nieposiadającą własnego samochodu sztabowego), jak i podczas pokazów realizowanych w ramach warsztatów edukacyjnych dla młodzieży szkolnej.

SZTABOWÓZ PRZED PROJEKTEM

(wcześniej samochód służył funkcjonariuszom KWP w Opolu do transportu osób zatrzymanych)

PRZEPROWADZONE W RAMACH PROJEKTU PRACE

SZTABOWÓZ PO ZAKOŃCZENIU PROJEKTU

(zainstalowany sprzęt nie wchodził w zakres realizowanego Projektu. Został on pozyskany z darowizn, dotacji lub zakupiony ze środków własnych Fundacji OPOLSAR przed oraz w trakcie jego realizacji).