O nas

Kim jesteśmy?

 

Fundacja OPOLSAR zs. w Nakle wspiera

dwie wyspecjalizowane jednostki ratownicze :

 

 

 

 Specjalistyczne Zespoły Poszukiwawczo-Ratownicze OPOLSAR

 

OPOLSAR jest jednostką wyspecjalizowaną do poszukiwań osób zaginionych przy użyciu psów ratowniczych certyfikowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej. Różnorodność realizowanych zadań wymusza bardzo wszechstronne przygotowanie członków grupy oraz pozyskiwanie specjalistycznego sprzętu umożliwiającego prowadzenie działań o każdej porze dnia i roku. 

W skład grupy wchodzą przewodnicy psów, planiści, profilerzy osób zaginionych, nawigatorzy, medycy, operatorzy sprzętu specjalnego (w tym dwóch licencjonowanych operatorów bezzałogowych statków powietrznych), zawodowi psycholodzy i psychoterapeuci, interwenci kryzysowi, informatycy i logistycy. Członkowie OPOLSARU posiadają przeszkolenie z zakresu KPP, pierwszej pomocy przedmedycznej i przedweterynaryjnej, planistyki, nawigacji, topografii, łączności oraz udzielania poszkodowanym odpowiedniego wsparcia psychicznego.

Nasze psy szkolone są do odnajdywania osób żywych, zaginionych w terenie otwartym niezurbanizowanym i trudnodostępnym (np. lasy, pola, bagniska, nieużytki), a także w obiektach uszkodzonych w wyniku katastrofy budowlanej. W pracy wykorzystują tzw. górny wiatr – pracując samodzielnie na wskazanym sektorze namierzają znajdujące się w wietrze molekuły zapachowe, a następnie doprowadzają przewodnika do zlokalizowanej w ten sposób osoby. Dzięki takiej metodzie poszukiwań, w przeciwieństwie do psów tropiących, nasze psy nie potrzebują śladu zapachowego osoby poszukiwanej. Szybkość i skuteczność psów sprawia, że w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych są niezastąpione.

W 2019 roku, poza psami ratowniczymi-poszukiwawczymi, rozpoczęliśmy również szkolenie psa tropiącego rasy Bloodhound, którego zakup (z czeskiej hodowli FCI) sfinansowano ze środków przekazanych nam przez Stowarzyszenie FLOS z Tarnowa Opolskiego. Dzięki temu OPOLSAR będzie mógł prowadzić poszukiwania również na terenach miejskich.

OPOLSAR szkoli psy ratownicze przy pomocy własnych instruktorów – zawodowych treserów psów oraz behawiorystów, dysponując dwoma ośrodkami szkoleniowymi psów ratowniczych w Nakle k. Tarnowa Opolskiego oraz w Gwoździcach k. Krapkowic, a także umowami użyczenia terenów leśnych oraz gruzowisk. Dodatkowo w Nakle powstaje wyspecjalizowany Ośrodek Rehabilitacji Psów Ratowniczych (vide: zakładka Grupa poszukiwawcza/Ośrodki szkoleniowe).

 

 OSP Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego w Nakle 

 

OSP JRS w Nakle współpracuje z PSP w zakresie ratownictwa specjalistycznego:

  • poszukiwawczo-ratowniczego – poszukiwanie/detekcja osób zasypanych pod gruzami w następstwie katastrof budowlanych z wykorzystaniem certyfikowanych psów ratowniczych;
  • ratownictwa technicznego – gruzowiskowego – związanego z bezpiecznym dotarciem do osób zasypanych, udzieleniem pomocy oraz ewakuacją do stref bezpiecznych,
  • ratownictwa medycznego. 

Jej druhowie aktywnie angażują się w specjalistyczne szkolenia dla służb mundurowych i ratowniczych, szkolenia ratownicze dla pilotów dronów grup SAR, wspomagają organizacyjnie oraz zabezpieczają medycznie imprezy sportowe oraz zawody kynologiczne, a także uczestniczą w realizacji licznych szkoleń/pogadanek dla dzieci, młodzieży oraz seniorów związanych z profilaktyką zaginięć, szeroko rozumianym bezpieczeństwem, udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej i przedweterynaryjnej, czy też zagadnień promujących (poprzez pryzmat kynologii ratowniczej) prawidłowe postawy prozwierzęce.

Ratownicy OSP JRS Nakło posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe. Wśród nas są ratownicy medyczni, psycholodzy, pilarze-drwale, nurkowie, instruktorzy szkolenia psów, ratownicy z zakresu działań wysokościowych, chemicznych, wodnych i technicznych, specjaliści/eksperci Komendanta Wojewódzkiego PSP w Opolu, etc. Większość z nich wywodzi się ze służb mundurowych.

Dysponujemy specjalistycznym sprzętem do poszukiwań osób zaginionych na terenach otwartych (m.in. drony, odbiorniki GPS, radiostacje VHF, kamery termowizyjne, sprzęt oświetleniowy, generatory prądu) i na gruzowiskach (piły, lokalizatory, urządzenia hydrauliczne i pneumatyczne). Działania ratownicze wspiera Fiat Ducato – specjalistyczny sztabowóz przystosowany do pełnienia funkcji „Mobilnego Zespołu Wsparcia Działań Poszukiwawczo-Ratowniczych”, czyli miejsca służącego planowaniu i koordynacji działań ratowniczych prowadzonych w każdych warunkach terenowo – pogodowych, wyposażonego w dwa niezależne stanowiska planistyczno-dowódcze wyposażone w pełną sieć komputerową, systemy niezależnej łączności radiowej i internetowej z 6 metrowym masztem, a także w inne systemy wspomagające obsługę sztabu. Podczas planowania działań korzystamy jednocześnie z oprogramowania planistycznego Basecamp Garmin oraz SIRONA – programu współpracującego z aplikacją dedykowaną na telefony komórkowe „Szukamy i Ratujemy”.

 

Jak nas zadysponować do akcji?

   Ratownicy OPOLSARU (planiści, przewodnicy psów, nawigatorzy, operatorzy sprzętu, psycholodzy) są gotowi do podjęciach działań 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. Zgodnie z obowiązującymi nas procedurami, do działań poszukiwawczo – ratowniczych może nas wyłącznie zadysponować dowodzący akcją policjant poprzez Komendę Wojewódzką/Powiatową/Miejską Policji (tel. 997 lub 112) lub Kierujący Działaniem Ratowniczym strażak za pośrednictwem Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu (tel. 998 lub 112).
W przypadku PSP dysponowany jest przewodnik psa ratowniczego (pełniący funkcję Specjalisty Komendanta  Wojewódzkiego PSP w Opolu w zakresie ratownictwa  technicznego – poszukiwanie osób) oraz psycholog (Ekspert Komendanta  Wojewódzkiego PSP w Opolu w zakresie wsparcia psychologicznego).

Szukamy bezpłatnie

Jesteśmy Fundacją i działamy społecznie.
Utrzymujemy się wyłącznie z darowizn, grantów oraz wypracowanych środków własnych. Tym samym nie pobieramy żadnych opłat za udział w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych, kierując się wyłącznie troską o zdrowie i życie osób zaginionych.

Informacje dodatkowe

 

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu telefonicznego. Odpowiemy na każde pytanie pod numerami telefonów alarmowych naszej Fundacji wskazanymi w zakładce TELEFONY ALARMOWE

Zachęcamy również do wstąpienia w szeregi ratowników OPOLSARU/OSP JRS NAKŁO
(szczegóły w zakładce NABÓR)