Telefony alarmowe

Telefony alarmowe Grupy OPOLSAR:

 

+48  796 819 573  DOWÓDCA GRUPY

+48  500 000 025  DYSPONENT PSÓW RATOWNICZYCH

+48  793 990 696  ZESPÓŁ WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO  

+48  795 310 433  RZECZNIK PRASOWY

Telefony alarmowe OSP JRS NAKŁO:

 

 

 +48  783 980 998  DYŻURNY OPERACYJNY OSP JRS NAKŁO

 

 

 

Fundacja Opolskie Psy Ratownicze OPOLSAR, z ramienia której działają Specjalistyczne Zespoły Poszukiwawczo-Ratownicze OPOLSAR, nie pobiera żadnego wynagrodzenia za podjęcie poszukiwań za osobą zaginioną w terenie otwartym, niezurbanizowanym. 

Nasi ratownicy (planiści, analitycy, przewodnicy psów, nawigatorzy, operatorzy sprzętu specjalnego, medycy) oraz psy ratownicze są w pełnej gotowości do wyjazdu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Dodatkowo na prośbę dowodzącego akcją poszukiwawczą, członków rodzin osób zaginionych, jak i każdej osoby biorącej udział w akcji poszukiwawczej zapewniamy profesjonalne wsparcie psychologiczne naszych zawodowych psychologów i psychoterapeutów.

OPOLSAR działa wyłącznie na zlecenie Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej, z którymi posiada podpisane stosowne porozumienia o współpracy. 

Ponadto informujemy, iż do działań poszukiwawczych dysponujemy wyłącznie psy ratownicze posiadające aktualne certyfikacje terenowe klasy 1 PSP, uprawiające do udziału w akcjach ratowniczych na terenie i poza granicami kraju.