W dniach 28 i 29 maja, na terenie Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim, nasi druhowie przeprowadzili szkolenia adresowane do gminnych urzędników w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Zajęcia te miały charakter praktyczny, obejmujący m.in. prowadzenie RKO na specjalistycznych fantomach oraz obsługę automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED, które to urządzenie znajduje się przy wejściu do budynku Urzędu.

Dziękujemy pracownikom Urzędu Gminy Tarnów Opolski za duże zaangażowanie podczas prowadzonych szkoleń oraz pani Emilii Steciów-Dzideczek, Sekretarzowi UG, za współorganizację szkolenia oraz wspieranie naszej działalności w zakresie promowania w gminie idei ratownictwa i pierwszej pomocy przedmedycznej.