Jeden z gminnych defibrylatorów AED znajduje się na budynku GOK w Tarnowie Opolskim, stąd kolejną grupą osób przeszkolonych przez nas z zakresu z ich obsługi są pracownicy tej instytucji.