Program powszechnego dostępu do defibrylatorów AED w gminie Tarnów Opolski to nie tylko same urządzenia, ale i liczne szkolenia dla mieszkańców z pierwszej pomocy, organizowane w małych grupach umożliwiających znaczne podniesienie ich efektywności.

Wczoraj spotkaliśmy się w tarnowskim GOK z pierwszą grupą seniorów oraz pracownikami Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowie Opolskim.