Dzisiaj w Gminie Tarnów Opolski udostępniono pierwsze defibrylatory AED.

Zaczęliśmy od dwóch defibrylatorów z wbudowanym trybem pediatrycznym, które zamontowano na budynkach Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim, równolegle oczekując na rozstrzygnięcie złożonych w różnych instytucjach wniosków, dzięki którym ich liczba powinna sukcesywnie wzrastać, by docelowo w każdym sołectwie znalazło się choć jedno tego typu urządzenie.
Staramy się również zainteresować Projektem lokalnych przedsiębiorców, bo przecież zdrowie i życie mieszkańców naszej Gminy powinno być dla nas wszystkich najwyższą wartością.

Dziękujemy Wójtowi Gminy Tarnów Opolski oraz kierownictwu Lhoist Central Europe za dotychczas okazane wsparcie, a także Pani Sołtys Sołectwo Tarnów Opolski za ciągłą mobilizację do działania i Medycyna Ratunkowa Arteria za profesjonalizm w realizacji zamówień.

AED na budynku Urzędu Gminy.
Urządzenie i kapsułę zakupiono ze środków Urzędu Gminy Tarnów Opolski (80%) i Banku Spółdzielczego w Krapkowicach (20%).

AED na budynku Gminnego Ośrodka Kultury.
Urządzenie i kapsułę zakupiła OSP JRS Nakło ze środków uzyskanych z Zakładów Wapienniczych LHOIST w Tarnowie Opolskim (100%).