Nasze manewry poszukiwawczo-ratownicze w obiektywie Tarnów Opolski TV. Raz jeszcze dziękujemy wszystkim ćwiczącym i do zobaczenia na kolejnych wspólnych manewrach.

https://www.facebook.com/tarnowopolski.news/videos/609782807863858