W OSP JRS Nakło doskonale wiemy, jak ważna jest wiedza naszych druhów związana z ratowaniem ludzkiego życia.

Zdajemy sobie również sprawę, jak istotne są umiejętności skutecznego przekazywania tej wiedzy kolejnym osobom, szczególnie tym nie związanym z ratownictwem.

Starając się stale podnosić poziom wyszkolenia naszych instruktorów, którzy prowadzą szkolenie ukierunkowane na mieszkańców naszej Gminy, w ubiegłym tygodniu wyjechaliśmy do Krakowa, by wziąć udział w 3-dniowym kursie instruktorskim z zakresu Modułowej Pierwszej Pomocy w systemie Rescue House (ITP) prowadzonym przez instruktorów AEDMax.pl. Kurs ten dał nam nie tylko możliwość usystematyzowania specjalistycznej wiedzy medycznej, ale i praktyczne umiejętności dydaktyczne umożliwiające skuteczne edukowanie osób dorosłych w zakresie czynności ratujących życie.