Przyjęliśmy zaproszenie – od zaprzyjaźnionej jednostki OSP ODROWĄŻ – do przeprowadzenia szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedweterynaryjnej, dla druhów z Dziecięcej i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.