W tym tygodniu zakończyliśmy realizację zadania finansowanego ze środków Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach Programu Priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych – Cześć 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych ”.

W ramach otrzymanych środków (koszt zadania wyniósł 19.876 PLN) nasza jednostka pozyskała kolejny sprzęt ratowniczy niezbędny podczas działań prowadzonych na gruzowiskach:
– przecinarkę do betonu i stali STIHL TS 800,
– pilarkę ratowniczą STIHL MS 462,
– maszt oświetleniowy LIGHTPOL ProlightPQ-COB60LS,
– narzędzie wielofunkcyjne Halligan,
– detektor prądu przemiennego Leader Volt AC.

Za szybką i sprawną realizację zamówienia dziękujemy firmie BossFire- Firefighter tools and equipment / Sprzęt dla straży / Sprzęt BHP.