W okresie 15.05. – 30.09.2022 r. Fundacja OPOLSAR realizowała zadanie publiczne finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego pn. Wzmocnienie  infrastruktury ratowniczej OPOLSARU poprzez przystosowanie  Fiata Ducato do pełnienia funkcji „Mobilnego Zespołu Wsparcia Działań Poszukiwawczo-Ratowniczych”.

W ramach otrzymanych środków (koszt dofinansowania zadania wyniósł 10.000 PLN) całkowicie przeorganizowano wnętrze pojazdu, zabudowując część sztabową w dwa niezależne stanowiska planistyczno-dowódcze wyposażone w pełną sieć komputerową, systemy niezależnej łączności radiowej i internetu szerokopasmowego, a także w inne systemy wspomagające obsługę sztabu.

Efektem zrealizowanych działań jest zwiększenie efektywności realizowanych przez Fundację zadań w zakresie udziału jej ratowników w: 

  • akcjach poszukiwawczo-ratowniczych, 
  • działalności ćwiczeniowo – szkoleniowej, 
  • zapewnianiu bezpieczeństwa w ramach zabezpieczania imprez masowych, zawodów sportowych, etc.
  • wspieraniu organów państwa i/lub lokalnych samorządów w ramach działań związanych z sytuacjami kryzysowymi.

Teraz zostało nam jeszcze zakończenie Projektu poprzez złożenie sprawozdania końcowego.

Szczegółowe informacje nt. zrealizowanych prac wraz z fotorelacją zamieścimy na stronie www.opolsar.pl w zakładce: Fundacja/Zadania publiczne/Fundusze krajowe.
Zapraszamy – to był dla nas naprawdę wymagający projekt, ale jak zwykle efekt przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Wielkie podziękowania dla firmy BEMET z Lasowic Wlk. za podjęcie się z nami tego wyzwania.