Wolontariusze Opolsaru, razem z druhami OSP JRS Nakło, udali się do Rogowa Opolskiego, by wziąć udział w „Bezpiecznym pikniku rodzinnym” organizowanym przez tamtejsze Rogów Opolski – Sołectwo.

Sołtysowi i Radzie Sołeckiej dziękujemy za gościnę i świetną organizację, natomiast mieszkańcom za liczny udział w naszych szkoleniach dot. udzielania pierwszej pomocy ludziom oraz zwierzętom, a także w pokazach pracy psów przygotowywanych do działań ratowniczych.