Miło nam napisać o kolejnym wsparciu, jakie otrzymaliśmy od lokalnych firm oraz osób prywatnych z terenu Opolszczyzny.
Wsparciu szczególnym, gdyż umożliwiającym efektywniejsze realizowanie naszych statutowych działań ratowniczych (akcje poszukiwawcze, zabezpieczenia imprez, wsparcie działań w ramach COVID-19, etc.) w sytuacji braku finansowania naszej działalności przez lokalne samorządy, budżet państwa, czy instytucje nas dysponujące.

Zebrane środki pozwoliły na pełne doposażenie naszej głównej apteczki ratowniczej R1 oraz uzupełnienie mniejszych apteczek plecakowych i indywidualnych, w niezbędne materiały, opatrunki oraz sprzęt medyczny, w tym zestawy do prowadzenia oddechu z wykorzystaniem butli z tlenem (tlenoterapia bierna i czynna).

Wszystkim darczyńcom, tym małym i tym dużym, dziękujemy.
Wszyscy dla nas jesteście Wielcy !!!