Pomimo aktywnego angażowania się naszych wolontariuszy w działania związane z pandemią COVID-19, cały czas staramy się realizować założenia oraz plany szkoleniowe naszych psów ratowniczych.