Zakończyliśmy 3-dniowe szkolenie gruzowiskowe z zakresu działań będących następstwem katastrof budowlanych. 

Szkolenie, w którym uczestniczyli ratownicy z OPOLSARU i Grupy Ratownictwa PCK OPOLE, prowadziło dwóch zaproszonych instruktorów z Gdańska: Michał Szalc (PSP, USAR Gdańsk) i Katarzyna Wodniak (architekt, naczelnik OSP Gdańsk). Michał i Kasia są też przewodnikami psów ratowniczych, dlatego do Krapkowic zabrali swoje psy: owczarka niemieckiego Havanę i owczarka belgijskiego Oszi.

W ramach prowadzonych zajęć teoretycznych i praktycznych nasi ratownicy pogłębiali swoją specjalistyczną wiedzę m.in. z zakresu:
1. Funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.
2. Podziału funkcji oraz zasad kierowania działaniami podczas katastrofy budowlanej.
3. BHP – podczas działań i ćwiczeń na gruzowisku.
4. Konstrukcji budynków i podstaw oceny bezpieczeństwa.
5. Taktyki i działania podczas akcji ratowniczej związanej z katastrofą budowlaną.
6. Lokalizacji osób poszkodowanych.
7. Zabezpieczenia konstrukcji i instalacji.
8. Technik dotarcia do osób poszkodowanych.
9. Kwalifikowanej pierwszej pomocy podczas zdarzeń budowlanych.

Wiedzę teoretyczną sprawdziliśmy w praktyce na użyczonym nam przez firmę MARTECH z Krapkowic gruzowisku – pozostałości po byłych krapkowickich zakładach papierniczych. Przygotowane scenariusze ćwiczeń obejmowały epizody ratownicze symulujące różne katastrofy budowlane.

Dziękujemy kierownictwu PCK Opole za możliwość przeprowadzenia kolejnego wspólnego treningu, instruktorom za podzielenie się przebogatą wiedzą praktyczną natomiast druhom z OSP Steblów za użyczenie nam sali wykładowej. Miło było Was poznać.