PROGRAM  OGÓLNODOSTĘPNEJ DEFIBRYLACJI  AED

GMINY  TARNÓW OPOLSKI

„GMINNE PUNKTY ŻYCIA”

!!! UWAGA SZKOLENIA !!!

POTRZEBUJESZ POMOCY W SPRAWIE OBSŁUGI AED ?

WIEDZIEĆ, CO ZROBIĆ W SYTUACJI ZAGROŻENIA ?

ZNAĆ PODSTAWY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY ?

ZAPISZ SIĘ NA DARMOWE SZKOLENIE ORGANIZOWANE
PRZEZ NASZYCH INSTRUKTORÓW ORAZ MEDYKÓW. 

W TYM CELU SKONTAKTUJ SIĘ:

* ZE SWOIM SOŁTYSEM
* SEKRETARIATEM URZĘDU GMINY
* TELEFONICZNIE Z OSP JRS W NAKLE: 783 980 998
LUB MAILOWO (opolsar@gmail.com & ospjrsnaklo@gmail.com)

UWAGA: GRUPY SZKOLENIOWE MIN. 10 – 20 OSOBOWE !!!

Co to jest mapa gminnych defibrylatorów AED tzw. Punktów Życia?
Mapa gminnych AED (Punktów Życia) służy do szybkiej wizualizacji najbliższych dostępnych defibrylatorów (z podziałem na te ogólnodostępne 24h/dobę oraz dostępne z pewnymi ograniczeniami, zgodnie z załączonym opisem ich dostępności). 

Co to jest  defibrylator AED i w jakim celu się go stosuje?

Defibrylator AED (z ang. Automated External Defibrillator) to Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny, będący wysoce niezawodnym i skomputeryzowanym urządzeniem, które za pomocą wydawanych poleceń głosowych i wizualnych prowadzi osoby bez wykształcenia medycznego przez procedurę bezpiecznej defibrylacji w zatrzymaniu krążenia. 
Część sytuacji nagłego zatrzymania krążenia zdarza się w miejscach publicznych, dlatego stworzono urządzenie, które może obsługiwać każdy świadek zdarzenia. Jest ono odporne na błędy zdenerwowanych czy nieprzeszkolonych osób. AED powie np., aby nie dotykać poszkodowanego i zablokuje możliwość uwolnienia impulsu elektrycznego jeżeli będzie on niezalecany lub jeżeli ktoś będzie dotykał poszkodowanego.
Zadaniem AED jest przywracanie prawidłowego rytmu serca za pomocą podania bezpiecznego impulsu elektrycznego. Defibrylację możemy porównać do „resetu” niesprawnie działającego systemu, tzn. gdy nasze serce zbyt szybko pracuje (powyżej 300 uderzeń na minutę), czyli jego praca jest nieskuteczna przez co nie dostarcza z krwią tlenu do mózgu. Powoduje to, iż poszkodowany traci przytomność, a po kilku minutach jego mózg umiera. Dlatego tak ważne jest, aby od momentu zauważenia utraty przytomności i oddechu rozpocząć uciskanie klatki piersiowej. Czynność ta dostarczy krew do najważniejsza narządów naszego ciała, ale dopiero impuls wywołany z defibrylatora przywróci poprawny rytm serca i tym samym krążenie.
Pamiętaj – używając AED możesz znacznie zwiększyć szanse na przeżycie poszkodowanego i na powrót to zdrowia. Wykonanie prostych poleceń wydawanych przez defibrylator może zwiększyć szanse na przeżycie nawet o 75%. 

Dla kogo przeznaczone są gminne defibrylatory AED?

Urządzenia ogólnodostępne iPAD CU-SP1 mogą być stosowane zarówno u osób dorosłych, jak i u dzieci w wieku powyżej pierwszego roku życia. Mają wbudowany tryb pediatryczny stosowany u dzieci w wieku 1-8 lat aktywowany poprzez przesunięcie suwaka na obudowie (więcej informacji dot. tej funkcji znajduje się na końcu strony). Według najnowszych wytycznych AED można również stosować u niemowląt do 1 roku życia.  

Dlaczego defibrylatory AED są w kapsułach?
Dedykowane urządzeniom AED specjalne kapsuły ROTAID nie tylko chronią ich elektronikę przed niekorzystnymi warunkami atmosterycznymi, ale rownież – szczególnie w okresie zimowym – baterie urządzenia przed ich nadmiernym rozładowaniem (wbudowana funkcja grzania).  Posiadają również podświetlenie diodowe AED oraz wbudowany alarm informujący o otwarciu kapsuły.

Co znajduje się w zamontowanej kapsule?
Poza urządzeniem AED znajdującym się w etui transportowym z podpiętymi do niego w hermetycznym opakowaniu jednorazowymi, samoprzylepnymi elektrodami (na których nadrukowana jest graficzna instrukcja miejsca ich naklejenia), w kapsule umieszczony jest również tzw. set ratowniczy, w skład którego wchodzą: nożyczki, rękawiczki jednorazowe, maseczka-ustnik do prowadzenia oddechów ratowniczych u poszkodowanego oraz golarka jednorazowa. Cały ten zestaw umieszczony jest w czerwonej saszetce znajdującej się w pomarańczowym etui AED. Dodatkowo załączyliśmy gazę służącą do osuszenia mokrej klatki piersiowej (np. podczas padającego deszczu) oraz folię ratowniczą NRC zapobiegającą wychłodzeniu organizmu osoby poszkodowanej.

Jak użyć AED?
Aby zdjąć urządzenie ze ściany należy – zgodnie ze strzałkami na obudowie – przekręcić kapsułę w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara), zdjąć AED z wieszaka i szybko zanieść do poszkodowanego. Przy poszkodowanym należy otworzyć etui i włączyć urządzenie zielonym przyciskiem ON/OFF. Następnie należy wyjąć znajdujące się pod urządzeniem elektrody zapakowane w hermetycznym woreczku (dwa duże plastry z kabelkami podłączonymi do AED) i przykleić je do odsłoniętej klatki piersiowej. W dodatkowej zawieszce znajduje się golarka, gdyż elektrody powinno się przykleić na gołą i ogoloną klatkę piersiową (jeśli występuje nadmierne owłosienie należy załączoną maszynką ogolić miejsca, w których zostaną przyklejone elektrody). Jeżeli skóra poszkodowanego będzie mokra trzeba ją przetrzeć znajdującą się z golarką gazą. 
Po włączeniu AED zaczną pojawiać się komendy głosowe, które po kolei będą prowadziły osoby udzielające pomocy po procedurze reanimacyjnej. Usłyszymy np.: „Zadzwoń na 112”, „Zachowaj spokój i postępuj zgodnie z poleceniami głosowymi”, „Usuń odzież z klatki persiowej poszkodowanego”, „Wyciągnij elektrody znajdujące się pod urządzeniem”, „Otwórz opakowanie z elektrodami”, „Zapoznajsię z instrukcjami na elektrodach”, „Przyklej elektrody na odsłoniętą klatkę piersiową zgodnie z ilustracją”, „Przyciśnij mocno elektrody do klatki piersiowej”, „Nie dotykaj poszkodowanego, analiza rytmu serca”, itd. Jeżeli wstrząs defibrylacyjny będzie zalecany, AED sprawdzi, czy nikt nie dotyka poszkodowanego i powie, aby wcisnąć migający przycisk. Jeżeli wstrząs jest niezalecany, nie spowodujesz wyładowania nawet jeśli niechcący coś naciśniesz.
Pamiętaj! ELEKTROD NIE ODKLEJAMY DO CZASU PRZEJĘCIA POSZKODOWANEGO PRZEZ SKIEROWANY NA MIEJSCE ZDARZENIA ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO, nawet jeśli u poszkodowanego powróciły funkcje życiowe. Jeśli ponownie dojdzie do zatrzymania krążenia, możemy mieć duże trudności z ich ponownym przyklejeniem.

Czy istnieją przeciwskazania do użycia defibrylatora?
Nie. Defibrylator zawsze stosujemy u osób z nagłym zatrzymaniem krążenia (osoba jest nieprzytomna i nie oddycha, lub oddycha nieprawidłowo). Rozrusznik serca ani ciąża nie są przeciwskazaniem do użycia AED (impuls nie zagraża dziecku – pamiętajmy, iż brak krążenia u kobiety jest równoznaczny z brakiem krążenia u dziecka). Nie trzeba też zdejmować kolczyków czy biżuterii chyba, że są w miejscu naklejania elektrod. Warto zwrócić uwagę na plastry (nikotynowe, antykoncepcyjne, przeciwbólowe, itd.). Jeśli są tam, gdzie powinna być elektroda lepiej je przedtem zerwać. Co do podłoża – użycie AED na mokrej ziemi nie zagraża życiu ratowanemu i ratującemu, jednak nie jest to podłoże zalecane przy prowadzeniu RKO z AED. Jeśli ratowany jest zanużony w wodzie, należy go bezwzględnie wyciągnąć. Ważne, by klatka piersiowa poszkodowanego była sucha (można ją osuszyć znajdującą się w zestawie gazą).
Użycie defibrylatora AED nie zwalnia nas z konieczności wezwania karetki pogotowania ratunkowego (tel. 999, 112).

Czy Gmina organizuje szkolenia z udzielania pierwszej pomocy i obsługi AED?
Tak, na zlecenie Urządu Gminy szkolenia takie prowadzi nieodpłatnie OSP Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego w Nakle, która specjalizuje się w szeroko rozumianej medycynie ratowniczej. Szkolenia te prowadzą druhowie z wykształceniem medycznym (ratownicy medyczni, pielęgniarki, studenci studiów medycznych) oraz certyfikowani instruktorzy pierwszej pomocy przedmedycznej (którzy ukończyli wiele specjalistycznych szkoleń i kursów medycznych), przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu szkoleniowego (defibrylatorów treningowych, specjalistycznych fantomów z oprogramowaniem analitycznym, pozorowanych ran, opatrunków, staz taktycznych, strzykawek automatycznych, etc.).

Skrócona instrukcja dot. prowadzenia RKO (resuscytacji krążeniowo oddechowej) oraz wykorzystania AED znajduje się na dole strony.

Czy będzie więcej defibrylatorów na terenie Gminy Tarnów Opolski?

Tak. Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego z Nakła wspólnie z Urzędem Gminy złożyła w różnych instytucjach Projekty dot. pozyskania z różnych programów i funduszy celowych kolejnych urządzeń AED. Docelowo planujemy zainstalować te urządzenia we wszystkich sołectwach naszej Gminy, zaczynając od Tarnowa Opolskiego (pierwsze urządzenia znajdą się po obu stronach często zamkniętego przejazdu kolejowego, stanowiącego nawralgiczne miejsce znacznie opóźniające czas dotarcia do nich – na budynku Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Kultury). Równolegle prowadzone są rozmowy ze sponsorami instytucjonalnymi, którzy w ramach tzw. społecznej odpowiedzialności biznesu wesprą nas dodatkowymi środkami na zakup urządzeń – ich logotypy będą umieszczane na tablicach informacyjnych AED.

Kto obsługuje gminne defibrylatory AED?
Defibrylatory są z założenia urządzeniami bezobsługowymi, podlegającymi jednak okresowej (co kilka lat) wymianie elektrod i baterii oraz cotygodniowym kontrolom wyników prowadzonych przez nie codziennych autotestów. Opiekunem technicznym ogólnodostępnych urządzeń AED jest OSP JRS Nakło, na podstawie umowy zawartej z Urzędem Gminy w Tarnowie Opolskim. Osoby obsługujące technicznie AED mają dużą wiedzę z zakresu medycyny ratunkowej oraz przeszkolenia z zakresu obsługi różnego typu defibrylatorów.

Co należy zrobić w przypadku użycia AED lub zauważenia jakiegokolwiek problemu z kapsułą lub defibrylatorem AED?
W takim przypadku należy niezwłocznie skontaktować się z numerem alarmowym jednostki OSP JRS w Nakle – tel. 783 980 998. Numer ten znajduje się również na tablicy informacyjnej, bezpośrednio pod kapsułą.

 MAPA  GMINNYCH  DEFIBRYLATORÓW  AED:

 

OGÓLNODOSTĘPNE 24H/DOBĘ (KOLOR CZERWONY)     

DOSTĘPNE Z OGRANICZENIAMI (KOLOR ŻÓŁTY) 

POZOSTAŁE: OSP, PRZYCHODNIE (KOLOR NIEBIESKI)