PROGRAM  OGÓLNODOSTĘPNEJ DEFIBRYLACJI  AED

GMINY  TARNÓW OPOLSKI

POTRZEBUJESZ POMOCY W SPRAWIE AED?

DZWOŃ NA NUMER DYŻURNY

OSP JRS W NAKLE

+48  783 980 998

Co to jest mapa gminnych defibrylatorów AED?
Mapa gminnych AED służy do szybkiej wizualizacji najbliższych dostępnych defibrylatorów (z podziałem na te ogólnodostępne 24h/dobę oraz dostępne z pewnymi ograniczeniami, zgodnie z załączonym opisem ich dostępności). 

Co to jest  defibrylator AED i w jakim celu się go stosuje?

Defibrylator AED (z ang. Automated External Defibrillator) to Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny, będący wysoce niezawodnym i skomputeryzowanym urządzeniem, które za pomocą wydawanych poleceń głosowych i wizualnych prowadzi osoby bez wykształcenia medycznego przez procedurę bezpiecznej defibrylacji w zatrzymaniu krążenia. 
Część sytuacji nagłego zatrzymania krążenia zdarza się w miejscach publicznych, dlatego stworzono urządzenie, które może obsługiwać każdy świadek zdarzenia. Jest ono odporne na błędy zdenerwowanych czy nieprzeszkolonych osób. AED powie np., aby nie dotykać poszkodowanego i zablokuje możliwość uwolnienia impulsu elektrycznego jeżeli będzie on niezalecany lub jeżeli ktoś będzie dotykał poszkodowanego.
Zadaniem AED jest przywracanie prawidłowego rytmu serca za pomocą podania bezpiecznego impulsu elektrycznego. Defibrylację możemy porównać do „resetu” niesprawnie działającego systemu, tzn. gdy nasze serce zbyt szybko pracuje (powyżej 300 uderzeń na minutę), czyli jego praca jest nieskuteczna przez co nie dostarcza z krwią tlenu do mózgu. Powoduje to, iż poszkodowany traci przytomność, a po kilku minutach jego mózg umiera. Dlatego tak ważne jest, aby od momentu zauważenia utraty przytomności i oddechu rozpocząć uciskanie klatki piersiowej. Czynność ta dostarczy krew do najważniejsza narządów naszego ciała, ale dopiero impuls wywołany z defibrylatora przywróci poprawny rytm serca i tym samym krążenie.
Pamiętaj – używając AED możesz znacznie zwiększyć szanse na przeżycie poszkodowanego i na powrót to zdrowia. Wykonanie prostych poleceń wydawanych przez defibrylator może zwiększyć szanse na przeżycie nawet o 75%. 

Dla kogo przeznaczone są gminne defibrylatory AED?

Urządzenia ogólnodostępne iPAD CU-SP1 mogą być stosowane zarówno u osób dorosłych, jak i u dzieci w wieku powyżej pierwszego roku życia. Mają wbudowany tryb pediatryczny stosowany u dzieci w wieku 1-8 lat aktywowany poprzez przesunięcie suwaka na obudowie (więcej informacji dot. tej funkcji znajduje się na końcu strony).  

Dlaczego defibrylatory AED są w kapsułach?
Dedykowane urządzeniom AED specjalne kapsuły ROTAID nie tylko chronią ich elektronikę przed niekorzystnymi warunkami atmosterycznymi, ale rownież – szczególnie w okresie zimowym – baterie urządzenia przed ich nadmiernym rozładowaniem (wbudowana funkcja grzania).  Posiadają również podświetlenie diodowe AED oraz wbudowany alarm informujący o otwarciu kapsuły.

Co znajduje się w zamontowanej kapsule?
Poza urządzeniem AED znajdującym się w etui transportowym z podpiętymi do niego w hermetycznym opakowaniu jednorazowymi, samoprzylepnymi elektrodami (na których nadrukowana jest graficzna instrukcja miejsca ich naklejenia), w kapsule umieszczony jest również tzw. set ratowniczy, w skład którego wchodzą: nożyczki, rękawiczki jednorazowe, maseczka-ustnik do prowadzenia oddechów ratowniczych u poszkodowanego oraz golarka jednorazowa. Cały ten zestaw umieszczony jest w czerwonej saszetce znajdującej się w pomarańczowym etui AED. 

Jak użyć AED?
Aby zdjąć urządzenie ze ściany należy – zgodnie ze strzałkami na obudowie – przekręcić kapsułę w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara), zdjąć AED z wieszaka i szybko zanieść do poszkodowanego. Przy poszkodowanym należy otworzyć etui i włączyć urządzenie zielonym przyciskiem ON/OFF. Następnie należy wyjąć znajdujące się pod urządzeniem elektrody zapakowane w hermetycznym woreczku (dwa duże plastry z kabelkami podłączonymi do AED) i przykleić je do odsłoniętej klatki piersiowej. W dodatkowej zawieszce znajduje się golarka, gdyż elektrody powinno się przykleić na gołą i ogoloną klatkę piersiową (jeśli występuje nadmierne owłosienie należy załączoną maszynką ogolić miejsca, w których zostaną przyklejone elektrody). Jeżeli skóra poszkodowanego będzie mokra trzeba ją przetrzeć znajdującą się z golarką gazą. 
Po włączeniu AED zaczną pojawiać się komendy głosowe, które po kolei będą prowadziły osoby udzielające pomocy po procedurze reanimacyjnej. Usłyszymy np.: „Zadzwoń na 112”, „Zachowaj spokój i postępuj zgodnie z poleceniami głosowymi”, „Usuń odzież z klatki persiowej poszkodowanego”, „Wyciągnij elektrody znajdujące się pod urządzeniem”, „Otwórz opakowanie z elektrodami”, „Zapoznajsię z instrukcjami na elektrodach”, „Przyklej elektrody na odsłoniętą klatkę piersiową zgodnie z ilustracją”, „Przyciśnij mocno elektrody do klatki piersiowej”, „Nie dotykaj poszkodowanego, analiza rytmu serca”, itd. Jeżeli wstrząs defibrylacyjny będzie zalecany, AED sprawdzi, czy nikt nie dotyka poszkodowanego i powie, aby wcisnąć migający przycisk. Jeżeli wstrząs jest niezalecany, nie spowodujesz wyładowania nawet jeśli niechcący coś naciśniesz.
Pamiętaj! ELEKTROD NIE ODKLEJAMY DO CZASU PRZEJĘCIA POSZKODOWANEGO PRZEZ SKIEROWANY NA MIEJSCE ZDARZENIA ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO, nawet jeśli u poszkodowanego powróciły funkcje życiowe. Jeśli ponownie dojdzie do zatrzymania krążenia, możemy mieć duże trudności z ich ponownym przyklejeniem.

Czy istnieją przeciwskazania do użycia defibrylatora?
Nie. Defibrylator zawsze stosujemy u osób z nagłym zatrzymaniem krążenia (osoba jest nieprzytomna i nie oddycha, lub oddycha nieprawidłowo). Rozrusznik serca ani ciąża nie są przeciwskazaniem do użycia AED (impuls nie zagraża dziecku – pamiętajmy, iż brak krążenia u kobiety jest równoznaczny z brakiem krążenia u dziecka). Nie trzeba też zdejmować kolczyków czy biżuterii chyba, że są w miejscu naklejania elektrod. Warto zwrócić uwagę na plastry (nikotynowe, antykoncepcyjne, przeciwbólowe, itd.). Jeśli są tam, gdzie powinna być elektroda lepiej je przedtem zerwać. Co do podłoża – użycie AED na mokrej ziemi nie zagraża życiu ratowanemu i ratującemu, jednak nie jest to podłoże zalecane przy prowadzeniu RKO z AED. Jeśli ratowany jest zanużony w wodzie, należy go bezwzględnie wyciągnąć. Ważne, by klatka piersiowa poszkodowanego była sucha.
Użycie defibrylatora nie zwalnia nas z konieczności wezwania karetki pogotowania ratunkowego (tel. 999, 112).

Czy Gmina organizuje szkolenia z udzielania pierwszej pomocy i obsługi AED?
Tak, na zlecenie Urządu Gminy szkolenia takie prowadzi nieodpłatnie OSP Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego w Nakle, która specjalizuje się w szeroko rozumianej medycynie ratowniczej. Szkolenia te prowadzą druhowie z wykształceniem medycznym (ratownicy medyczni, pielęgniarki, studenci studiów medycznych) oraz certyfikowani instruktorzy pierwszej pomocy przedmedycznej (którzy ukończyli wiele specjalistycznych szkoleń medycznych), przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu szkoleniowego (defibrylatorów treningowych, specjalistycznych fantomów, pozorowanych ran, opatrunków, staz, strzykawek automatycznych, etc.).

Skrócona instrukcja dot. prowadzenia RKO (resuscytacji krążeniowo oddechowej) oraz wykorzystania AED znajduje się na dole strony.

Czy będzie więcej defibrylatorów na terenie Gminy Tarnów Opolski?

Tak. Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego z Nakła wspólnie z Urzędem Gminy złożyła w różnych instytucjach projekty dot. pozyskania z różnych Programów i Funduszy Celowych kolejnych urządzeń AED. Docelowo planujemy zainstalować te urządzenia we wszystkich sołectwach naszej Gminy, zaczynając od Tarnowa Opolskiego (pierwsze urządzenia znajdą się po obu stronach często zamkniętego przejazdu kolejowego, stanowiącego nawralgiczne miejsce znacznie opóźniające czas dotarcia do nich – na budynku Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Kultury). Równolegle prowadzone są rozmowy ze sponsorami instytucjonalnymi, którzy w ramach tzw. społecznej odpowiedzialności biznesu wesprą nas dodatkowymi środkami na zakup urządzeń – ich logotypy będą umieszczane na tablicach informacyjnych AED.

Kto obsługuje gminne defibrylatory AED?
Defibrylatory są z założenia urządzeniami bezobsługowymi, podlegającymi jednak okresowej (co kilka lat) wymianie elektrod i baterii oraz cotygodniowym kontrolom wyników prowadzonych przez nie codziennych autotestów. Opiekunem technicznym ogólnodostępnych urządzeń AED jest OSP JRS Nakło, na podstawie umowy zawartej z Urzędem Gminy w Tarnowie Opolskim. Osoby obsługujące technicznie AED mają dużą wiedzę z zakresu medycyny ratunkowej oraz przeszkolenia z zakresu obsługi różnego typu defibrylatorów.

Co należy zrobić w przypadku użycia AED lub zauważenia jakiegokolwiek problemu z kapsułą lub defibrylatorem AED?
W takim przypadku należy niezwłocznie skontaktować się z numerem alarmowym jednostki OSP JRS w Nakle – tel. 783 980 998. Numer ten znajduje się również na tablicy informacyjnej, bezpośrednio pod kapsułą.

 MAPA  GMINNYCH  DEFIBRYLATORÓW  AED:

 

OGÓLNODOSTĘPNE 24H/DOBĘ (KOLOR CZERWONY)    

DOSTĘPNE Z OGRANICZENIAMI (KOLOR ŻÓŁTY)

POZOSTAŁE: OSP, PRZYCHODNIE (KOLOR NIEBIESKI)

 

TARNÓW OPOLSKI

1. OGÓLNODOSTĘPNY 24H/DOBĘ

 

Miejsce: Urząd Gminy Tarnów Opolski. 

Adres: Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6.
Pozycja GPS: (50.5721346, 18.0766169).
Tel. kontaktowy: 77 464 08 50.
Informacje: AED ogólnodostępne – ściana przy wejściu głównym do budynku Urzędu.

Model AED: iPAD CU-SP1
Tryb pediatryczny: Tak (wbudowany – zmiana trybu suwakiem).

 

2. OGÓLNODOSTĘPNY 24H/DOBĘ

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury.

Adres: Tarnów Opolski, Osiedle Zakładowe.

Pozycja GPS: (50.5837412, 18.0781437).
Tel. kontaktowy: 77 464 47 81.
Informacje: AED ogólnodostępne – ściana boczna od głównego wejściu do budynku GOK, od strony osiedla.

Model AED: iPAD CU-SP1.
Tryb pediatryczny: Tak (wbudowany – zmiana trybu suwakiem).

3. OGRANICZONA DOSTĘPNOŚĆ –
W GODZINACH PRACY BIUROWCA

Miejsce: Biurowiec ZW LHOIST S.A.

Adres: Tarnów Opolski, ul. Wapiennicza 7.
Pozycja GPS: (50.5699251, 18.0784086).

Tel. kontaktowy: 77 451 62 00 (centrala).
Informacje: AED znajduje się w głównym holu biurowca po lewej stronie, dostępne w godzinach 7.00-15.00 (klucz do szafki do pobrania w recepcji znajdującej się przy drzwiach wejściowych).

Model AED: brak danych. 
Tryb pediatryczny: Nie.

NAKŁO

1. OGRANICZONA DOSTĘPNOŚĆ –
NA WYPOSAŻENIU POJAZDU OSP

Miejsce: Remiza OSP JRS Nakło.

Adres: Nakło, ul. Przedszkolna 1.
Pozycja GPS: (50.5766077, 18.1156709).
Tel. kontaktowy: 783 980 998.
Informacje: AED stanowi wyposażenie samochodu ratowniczego Fiat Ducato 307[O]02.

Model AED: Samaritan Pad 500p.
Tryb pediatryczny: Tak (wymienna kaseta z baterią i elektrodami PEDI).

KOSOROWICE

1. OGRANICZONA DOSTĘPNOŚĆ –
NA WYPOSAŻENIU POJAZDU OSP

Miejsce: Remiza OSP Kosorowice.

Adres: Kosorowice, ul. Opolska 9a.
Pozycja GPS: (50.5710420, 18.0543190).
Tel. kontaktowy: 
604 224 114.
Informacje: AED stanowi wyposażenie samochodu ratowniczego.

Model AED: brak danych
Tryb pediatryczny: brak danych

PRZYWORY

1. OGRANICZONA DOSTĘPNOŚĆ –
NA WYPOSAŻENIU POJAZDU OSP

Miejsce: Remiza OSP Przywory.

Adres: Przywory, ul. Wiejska 81.
Pozycja GPS: (50.5733966, 17.9871905).
Tel. kontaktowy: 
brak danych
Informacje: AED stanowi wyposażenie samochodu ratowniczego.

Model AED: brak danych
Tryb pediatryczny: brak danych

SKRÓCONA INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z OSOBĄ,
U KTÓREJ DOSZŁO DO ZATRZYMANIA KRĄŻENIA (RKO + AED)

CHCESZ POĆWICZYĆ NA TRENAŻERACH Z NASZYMI INSTRUKTORAMI?
SKONTAKTUJ SIĘ Z JEDNOSTKĄ OSP JRS W NAKLE.

 


1. BEZPIECZEŃSTWO 

 • Upewnij się, że jest bezpiecznie dla Ciebie i poszkodowanego. 
  Rozejrzyj się wokół – nie wchodź tam, gdzie istnieje ryzyko zawalenia, pożaru, skażenia chemicznego. Przy podejrzeniu porażenia prądem wyłącz źródła zasilania, a na drodze publicznej załóż kamizelkę odblaskową, ustaw trójkąt ostrzegawczy i/lub flarę świetlną.
 • Jeśli nie jest bezpiecznie, przenieś delikatnie poszkodowanego w bezpieczne miejsce i połóż na twardym i suchym podłożu.
 • Jak masz – załóż rękawiczki jednorazowe (wymagane przy kontakcie z krwią poszkodowanego).

  

2. WSTĘPNA OCENA STANU POSZKODOWANEGO

 • Podejdź i delikatnie poklepując po ramieniu zapytaj: „Co się stało”? Poproś by poszkodowany otworzył oczy.
 • Jeżeli nie ma odpowiedniej reakcji klęknij przy poszkodowanym i odsłoń klatkę piersiową.
 • Poproś jedną osobę (wskazując ją ręką), aby przygotowała telefon. Jeśli jesteś sam to możesz przygotować swój telefon, by skorzystać z trybu głośnomówiącego

 

 

 

3. OCENA STANU POSZKODOWANEGO:

 • Odchyl głowę poszkodowanego i unieś podbródek, by udrożnić drogi oddechowe i sprawdź, czy osoba oddycha. Pochyl się nad twarzą poszkodowanego przykładając ucho do jego ust i patrząc na ruchy klatki piersiowej (WIDZĘ, SŁYSZĘ, CZUJĘ).
 • Staraj się w ciągu 10 sekund wyczuć dwa prawidłowe oddechy u poszkodowanego. Jeżeli masz wątpliwości czy poszkodowany oddycha prawidłowo, rozpocznij RKO uciskając klatkę piersiową.
 • Jeżeli nie wyczujesz i nie usłyszysz oddechu oraz nie zobaczysz unoszącej się klatki piersiowej powiedz wyznaczonej wcześniej osobie, żeby zadzwoniła na numer alarmowy 112 lub 999.
 • Inną osobę poproś, aby przyniosła szybko AED (sam nie opuszczaj poszkodowanego – w pierwszej pomocy najważniejsze są uciski klatki piersiowej, które dotleniają mózg nie pozwalając na jego obumarcie. Pamiętaj, że najważniejsze jest rozpoczęcie ucisków klatki piersiowej w czasie  4 pierwszych minut od zatrzymania krążenia !!!).

4. ZACZNIJ RESUSCYTACJĘ (30 ucisków na 2 wdechy ratownicze):

a) uciski klatki piersiowej:

 • Upewnij się, że osoba poszkodowana leży na twardym, płaskim i suchym podłożu. 
 • Jeśli nie zrobiłeś tego wcześniej, usuń całą odzież z klatki piersiowej oraz ustal środek klatki piersiowej (to dolna część mostka wypadająca w środku odcinka pomiędzy linią obojczyków a dolną linią łuków żebrowych).
 • Połóż nasadę dłoni na środku klatki piersiowej. Nasadę drugiej umieść na pierwszej dłoni. Spleć palce i wyprostuj ręce w łokciach.
 • Wykonuj 30 uciśnięć klatki piersiowej.
 • Uciskaj mocno, kierując siłę prosto w dół na głębokość 5 – 6 cm.
 • Uciskaj szybko w tempie 100 -120 ucisków na minutę (mając AED możesz kierować się tempem nadawanym przez urządzenie – użyj migającego niebieskiego przycisku „i”).
 • Po każdym uciśnięciu pozwalaj na rozprężanie klatki piersiowej do początkowego położenia (tzw. relaksacja). Staraj się nie odrywać rąk od klatki piersiowej.
 • Minimalizuj przerwy w uciskaniu klatki piersiowej (jeśli rezygnujesz z wykonywania oddechów ratowniczych, uciskaj cały czas). 
 • Nie obawiaj się połamania żeber. Takie przypadki się zdarzają (szczególnie u osób starszych), jednak nie powodują one dodatkowych szkód u poszkodowanego (często powtarzane mity, że złamane żebra mogą przebić serce lub inne narządy wewnętrzne, nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości).  

b) oddechy ratownicze:

 • Jeśli dysponujesz środkami zabezpieczającymi drogi oddechowe (maski CPR, maseczki foliowe do sztucznego oddychania, folie z filtrem) lub ratujesz członka rodziny, wykonuj resuscytację w schemacie 30 uciśnięć na 2 oddechy ratownicze.
 • Załóż i dociśnij maskę do twarzy oraz odchyl do tyłu głowę celem udrożnienia dróg oddechowych (u osób nieprzytomnych zapada się język uniemożliwiając wtłoczenie powietrza do płuc).
 • Wykonaj dwa oddechy – każdy trwający ok. 1 sekundę.
 • Obserwuj, czy wdmuchując powietrze unosi się klatka piersiowa poszkodowanego.
 • Jeśli nie dysponujesz środkami zabezpieczającymi przez ewentualnym zakażeniem możesz odstąpić od wykonywania oddechów ratowniczych. W tym przypadku wykonuj nieprzerwanie same uciśnięcia klatki piersiowej.

5. JAK NAJSZYBCIEJ UŻYJ DEFIBRYLATORA AED:

 • Wyciągnij AED z kapsuły i przynieś do poszkodowanego (jeśli jesteś sam nie oddalaj się od poszkodowanego biegnąc po AED. W tym przypadku ogranicz się do prowadzenia ucisków klatki piersiowej, co zapobiegnie niedotlenieniu mózgu oraz innych ważnych organów wewnętrznych poszkodowanego).
 • Włącz AED zielonym przyciskiem i ustaw na suwaku tryb dla dorosłych lub tryb dla dzieci w wieku 1-8 lat (ustawienie zabezpiecz zamykając klapkę).
 • Postępuj zgodnie z poleceniami głosowymi.
 • Pod AED znajdują się hermetycznie zapakowane elektrody. Wyjmij je z opakowania i przyklej na suchą, pozbawioną owłosienia skórę zgodnie z rysunkami (golarkę znajdziesz w dołączonej do defibrylatora czerwonej saszetce).
 • Nie dotykaj osoby poszkodowanej podczas analizy wykonywanej przez AED.
 • Wykonaj defibrylację (jeśli wskazana) naciskając migający pomarańczowy przycisk.
 • Po wyładowaniu przejdź do wykonywania RKO do czasu kolejnej analizy (AED wykonuje analizę co 2 minuty, o czym informuje głosowo osoby prowadzące resuscytację)
 • Jeśli AED poinformuje, iż defibrylacja jest niewskazana, od razu przejdź do uciskania klatki piersiowej. Po dwóch minutach AED ponownie sprawdzi, czy powróciła czynność elektryczna serca umożliwiająca podanie impulsu elektrycznego. Poinformuje Cię o tym komunikatem głosowym.
 • Po odzyskaniu przytomności przez osobę poszkodowaną nie odklejaj elektrod. Możesz mieć problemy z ich ponownym naklejeniem w przypadku pogorszenia stanu zdrowia (przyjmij, że elektrody mogą odkleić wyłącznie medycy zadysponowani na miejsce zdarzenia). 

Gminne, ogólnodostępne defibrylatory AED, posiadają wbudowany tryb pediatryczny obniżający moc zalecanego impulsu defibrylacyjnego. Aby przejść w tryb pediatryczny należy odchylić przeźroczystą klapkę znajdującą się w lewym górnym rogu i przesunąć suwak w stronę piktogramu z dzieckiem. Zamknięcie klapki zabezpiecza suwak przed niekontrolowanym powrotem urządzenia w tryb dla dorosłych (o wybranym trybie informuje nas głosowo defibrylator w chwili jego włączenia przyciskiem ON/OFF oraz w momencie dokonania zmiany trybu suwakiem).

Tryb pediatryczny jest stosowany wyłącznie w przypadku zatrzymania krążenia u dzieci w wieku od 1 do 8 lat. Stosowanie tego trybu wiąże się z innym miejscem naklejania elektrod niż pokazano na piktogramie znajdującym się na urządzeniu i elektrodach  (u dzieci elektrody umieszcza się na środku klatki piersiowej i na plecach – zgodnie z poniższym rysunkiem).

Defibrylatory AED są wyposażone w tzw. set ratowniczy, zwany czasami zestawem bezpieczeństwa. W dołączonej do urządzenia czerwonej saszetce znajduje się wyposażenie ułatwiające przyklejenie elektrod w przypadku nadmiernie owłosionej klatki piersiowej (golarka), nożyczki służące do rozcięcia ubrań, a także jednorazowe wyposażenie podnoszące bezpieczeństwo osoby ratującej i ratowanej (rękawiczki vinylowe lub nitrylowe, maseczka foliowa-ustnik CPR do bezpiecznego prowadzenia sztucznego oddychania metodą usta-usta oraz husteczki dezynfekujące rany). 

DO ZOBACZENIA NA NASZYCH SZKOLENIACH.
KIERUJEMY SIĘ ZASADĄ:

„Powiedz mi, a zapomnę;
Pokaż mi, a zapamiętam;
Pozwól mi zrobić samemu, a zrozumiem”.