Każdego roku, wyłącznie na terenie Unii Europejskiej, zgłaszanych jest kilkaset tysięcy zaginięć dzieci. Zdecydowana większość z nich odnajduje w pierwszych siedmiu dniach, jednak w policyjnych bazach zaginionych figurują sprawy dzieci do dziś nieodnalezionych.

25 maja jest dniem poświęconym pamięci zaginionych i nigdy nie odnalezionych dzieci oraz solidarności z ich rodzinami. Symbolem tego dnia jest kwiat niezapominajki, bo rodziny nigdy nie zapominają i nigdy nie przestają szukać.