W dniu 14 stycznia odbyło się spotkanie przedstawicieli sześciu opolskich grup poszukiwawczych (JRS OSP Skarbimierz, OSP Suchy Bór, OSP Domecko, FOPR OPOLSAR, EMS.PL i KGPR) z Komendantem Wojewódzkim Policji w Opolu, nadinsp. dr. Rafałem Kochańczykiem.


Było to już kolejne spotkanie lokalnych grup SAR, w związku z podjętą inicjatywą mającą na celu wypracowanie standardyzacji prowadzonych na Opolszczyźnie działań, przy jednoczesnym podnoszeniu wiedzy i umiejętności naszych ratowników w ramach wspólnie organizowanych szkoleń i ćwiczeń.