#TRZECIA_ROCZNICA

Jak co roku w Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych, nasza Fundacja obchodzi kolejną rocznicę wpisania do KRS.

Trzeci rok działalności był szczególny, gdyż zaraz po naszych drugich urodzinach ogłoszono pandemię COVID-19, co nie tylko pokrzyżowało nam wiele ambitnych planów i zamierzeń, ale i zupełnie przeorganizowało priorytety naszej działalności statutowej.

To był rok ciężkiej pracy naszych wolontariuszy z Sekcji Wsparcia Psychologicznego OPOLSARU (którzy w marcu uruchomili jedną z pierwszych w kraju telefonicznych linii wsparcia psychologicznego dla pracowników służb ratunkowych oraz osób dotkniętych pandemią koronawirusa) oraz Sekcji Poszukiwawczej, którzy w kwietniu rozpoczęli dekontaminację miejsc użyteczności publicznej na terenie 8 sołectw Gminy Tarnów Opolski, gdzie znajduje się nasza siedziba. Zaczynając te prace w najczarniejszych myślach nie przypuszczaliśmy, iż potrwają one do końca roku, a nawet, że będziemy je kontynuować w następnym – dotychczas na działania te wyjeżdżaliśmy prawie 90 razy, pokonując niespełna 10.000 km, a to przecież jeszcze nie koniec.

Prowadzone w związku z pandemią prace nie zwolniły nas z działań ratowniczych – cały czas utrzymywaliśmy 24 godzinną gotowość wyjazdową, a także realizowaliśmy plany szkoleniowe naszych ratowników oraz psów ratowniczych i tropiących. Zachowując podwyższone standardy i reżimy sanitarne spędziliśmy wspólnie setki godzin w lasach, na gruzowiskach i miejskich śladach, stale podnosząc umiejętności nie tylko w ramach szkoleń wewnętrznych, ale i ćwiczeń zorganizowanych wspólnie z Grupa Ratownictwa PCK Opole , OSP RW Modlin z Nowego Dworu Mazowieckiego – Psy Ratownicze OSP RW, Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego OSP Skarbimierz, Sekcja Poszukiwawczo Ratownicza OSP Suchy Bór, OSP Domecko, czy też trenując ze śląską grupą tropiącą MMK9 Śląsk – Scent Master i Scent Mind – szkoła tropienia, grupa tropiąca.

Jak już wspomnieliśmy, wprowadzone obostrzenia i zakazy zmusiły nas do odwołania wielu imprez i szkoleń, w tym dwóch sztandarowych: trzeciej edycji Opolskiego Seminarium Grup SAR „STOBRAWA 2020” oraz drugiej edycji zawodów w dogtrekkingu organizowanych w ramach Biegu Tarnowskiego (do ostatnich dni liczyliśmy, że uda się je przeprowadzić, gdyż zainteresowanie ze strony uczestników i zawodników było ogromne). Nie przeprowadziliśmy również szeregu specjalistycznych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i przedweterynaryjnej skierowanych do mieszkańców Gminy Tarnów Opolski, do których przygotowywaliśmy się od dłuższego czasu – nie tylko sprzętowo, ale i podnosząc umiejętności naszych instruktorów w ramach szkoleń zewnętrznych. Tak naprawdę jedyną przeprowadzoną imprezą był „I Kozłowicki Cross” zorganizowany pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego, który wspomogliśmy organizacyjnie oraz zabezpieczaliśmy medycznie razem z lokalnymi OSP. Trzecie urodziny to też świetny moment do podziękowania naszym kolejnym sponsorom i darczyńcom, m.in. głubczyckiemu Galmet. Lubimy rzeczy mądre, krapkowickim: Pro-Teht, Plandeki Polskie i Metsa Tissue Krapkowice, kluczborskiemu dealerowi Fiata AUTO KURC oraz opolskim: AUTO CZOK – pomoc drogowa opole autostrada a4 tir wulkanizacja 24h i SFD S.A. SFD.PLSFD Nutrition (który dołączyła do nas w ostatnich dniach o czym poinformujemy w odrębnym poście) – bez Was OPOLSAR nie byłby w tym miejscu, w którym się obecnie znajduje. Podziękowania należą się również kierownictwu i pracownikom Urzędu Gminy Tarnów Opolski oraz Panu Zygmunt Pietruszka Prezesowi Stowarzyszenie Flos z Tarnowa Opolskiego – „dobrym duszom” Fundacji OPOLSAR.

Kończący się okres to również olbrzymie powody do dumy.

> To podpisane Porozumienie o współpracy z Komendą Wojewódzką Policji, umożliwiające prowadzenie wspólnych działań w zakresie poszukiwania osób zaginionych, a także uczestniczenie w organizowanych przez obie strony szkoleniach, warsztatach, konferencjach, sympozjach, akcjach i imprezach profilaktycznych.

> To spełnienie przez Fundację wszystkich warunków stawianych ustawowo organizacjom ubiegającym się o status OPP, co skutkowało uzyskanie stosownego wpisu w rejestrze KRS i możliwością pozyskiwania dodatkowych środków na statutową działalność z 1% podatku dochodowego.

> To w końcu długo oczekiwana inwestycja, którą rozpoczęliśmy w czerwcu ub. roku na terenie opolsarowego Ośrodka Szkolenia Psów Ratowniczych w Nakle, związana z budową Specjalistycznego Ośrodka Rehabilitacji Psów – poza budynkami i ich wyposażeniem, w tym roku nasi przedstawiciele rozpoczną szkolenia zawodowe na kierunku zoofizjoterapia, organizowane przez Studium Fizjoterapii Zwierząt pod patronatem Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Przed nami kolejny rok realizowania ambitnych planów i wyzwań, o których pisać teraz nie będziemy, aby nie zapeszyć. Będziemy o nich na bieżąco informować na FB oraz naszej fundacyjnej stronie internetowej. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że wszystko wróci do „normalności” i dane nam będzie szybko zapomnieć o tym całym koronawirusowym wariactwie.

Raz jeszcze dziękujemy, że cały czas jesteście z nami oraz mocno trzymacie za nas kciuki .