Styczeń jest zwykle miesiącem podsumowań działań zrealizowanych w roku ubiegłym. 

Roku szczególnym, który nie tylko pokrzyżował nam wiele ambitnych planów, ale przede wszystkim przekierował większość statutowych działań Fundacji w kierunku wspierania instytucji samorządowych oraz osób fizycznych w walce z COVID-19.

Jako Fundacja bardzo szybko zareagowaliśmy na panującą w kraju sytuację, gdyż już w marcu uruchomiliśmy telefoniczną linię bezpłatnego wsparcia psychologicznego dla pracowników służb ratunkowych oraz osób dotkniętych pandemią koronawirusa. Zawodowi psycholodzy i psychoterapeuci pionu wsparcia psychologicznego Specjalistycznych Zespołów Poszukiwawczo-Ratowniczych OPOLSAR podczas całodobowych dyżurów przeprowadzili wiele rozmów udzielając  stosownego wsparcia.

Miesiąc później – po uzgodnieniach z Wójtem Gminy Tarnów Opolski (gdzie znajduje się siedziba naszej Fundacji) – do działań przystąpili ratownicy Sekcji Poszukiwawczej OPOLSARU, rozpoczynając dekontaminację miejsc użyteczności publicznej na terenie 8 sołectw, które prowadzone były bez przerwy do końca roku, przez dwa dni w tygodniu. W tym czasie odkażano m.in. 5 szkół podstawowych oraz 5 placówek przedszkolnych z zewnętrznymi placami zabaw, 2 przychodnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej,  8 kościołów, 27 przystanków PKS oraz strefy przebywania podróżnych na dworcu PKP w Tarnowie Opolskim, tereny znajdujące przy obiektach Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Kultury, a także inne miejsca wskazywane na bieżąco przez pion zarządzania kryzysowego UG w Tarnowie Opolskim. 

Ogrom pracy i czasu włożonego przez naszych ratowników w tym zakresie najłatwiej zobrazujemy w liczbach:

  • w okresie 9 miesięcy do działań wyjeżdżano 78 razy,
  • łącznie na prowadzone czynności poświęcono 861 osobogodzin,
  • przejechano ponad 9.000 kilometrów,
  • zużyto ok. 3.500 litrów środka odkażającego oraz ogromne ilości jednorazowego sprzętu ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki, kombinezony).

Pandemia trwa nadal, dlatego w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców naszej Gminy, nie mogliśmy wycofać się z raz podjętych zobowiązań, podejmując się kontynuowania tych działań również i w tym roku.